Sint-Jan-Berchmans

Onze gemeenschap draagt de naam van de jezuïet Jan Berchmans die in 1599 het levenslicht zag in Diest. Vierhonderdzeventien jaar later blijft Jan Berchmans ook voor heel wat mensen een boeiende figuur omdat hij een man van zijn tijd was, een man uit één stuk, met een edelmoedig levensdoel. Hij wilde niet voor zichzelf leven, maar voor de anderen. En al evenmin wilde hij uit zichzelf leven, maar vanuit die grote liefdestroom die God is.

Zijn levenshouding bestond hierin: Gelovig leven betekent niet dat je iets moet doen wat je eigenlijk niet kan, maar dat je de dingen die je kunt, doet in dienst van het evangelie: het gewone doen met liefde. “Buitengewoon zijn in het gewone”: deze manier van leven was voor talrijke mensen een bron van inspiratie, zodanig zelfs dat Jan de eerste heilige Belg geworden is…

Op zaterdag 26 november vieren wij het naamfeest van Sint-Jan Berchmans.

Hij werd heilig verklaard in 1888.

Wij wensen iedereen een deugddoende “Dag van Sint-Jan” toe.